โรงเรียนบ้านท่าเขา

หมู่ที่ 4 บ้านท่าเขา ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160 โทรศัพท์ : 0-76582727

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 10000
อนุบาล 20000
อนุบาล 30000
รวม อนุบาล0000
ประถมศึกษาปีที่ 168141
ประถมศึกษาปีที่ 296151
ประถมศึกษาปีที่ 35381
ประถมศึกษาปีที่ 45271
ประถมศึกษาปีที่ 54261
ประถมศึกษาปีที่ 64261
รวมประถม3323566
รวมทั้งหมด3323566

บทความล่าสุด