โรงเรียนบ้านท่าเขา

หมู่ที่ 4 บ้านท่าเขา ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160 โทรศัพท์ : 0-76582727

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเขา

🙏🙏ขอขอบคุณ🙏🙏
คุณวลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา (คุณบัว)
จากฮอลลิเดย์ รีสอร์ท เกาะยาวน้อย
ที่มอบเงินสนับสนุนการศึกษา
จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ให้กับโรงเรียนบ้านท่าเขาเป็นอย่างสูง
และขอให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป

บทความล่าสุด