โรงเรียนบ้านท่าเขา

หมู่ที่ 4 บ้านท่าเขา ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160 โทรศัพท์ : 0-76582727

มะเร็ง การอธิบายเกี่ยวกับโรคมะเร็งคือโรคร้ายที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิต

มะเร็ง

มะเร็ง มะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ประชากรโลกจำนวนมากไม่รู้จักโรคนี้ดีพอ ดังนั้นฉันจึงไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับฉัน วันนี้จะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ปัจจุบัน ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับโรคมะเร็งมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี มะเร็งคร่าชีวิตผู้คนในอัตราที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ทำให้คนทั่วโลกตระหนักถึงอันตรายของโรคมะเร็ง รวมทั้งเรียกร้องให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเอง

ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกและสมาคมต่อต้านมะเร็งนานาชาติพบว่า มะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนทั่วโลกกว่า 10 ล้านคนทุกปี รวมถึงผู้สูงอายุด้วย ประชากร อายุระหว่าง 30-69 ปี มากกว่าครึ่งเสียชีวิตก่อนวัยอันควร สะท้อนถึงแนวโน้มการเจ็บป่วยที่เพิ่มขึ้นของประชากรวัยทำงาน เนื่องจากวิถีชีวิตสมัยใหม่ที่แตกต่างจากในอดีต มะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศไทยมานานหลายทศวรรษ

จากตัวเลขล่าสุดคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคนี้ปีละกว่า 80,000 คน หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 8 คน และพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยปีละ 130,000 คน มะเร็งที่พบบ่อยในผู้ชายคือมะเร็งตับและ มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ มะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็ง ในผู้หญิงไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับมะเร็งปอด เป็นต้น ปัจจัยก่อโรคหลักของมะเร็งมากกว่า 90เปอร์เซ็นต์ มาจากสาเหตุภายนอก นี่ไม่ใช่ปัญหาทางพันธุกรรมในครอบครัวอย่างที่คนส่วนมากเข้าใจ

ปัจจัยภายนอกที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเป็นมะเร็งสุ่ม มีดังนี้ พฤติกรรมการกินเนื้อย่าง อาหารทอด และอาหารไขมันสูง หรือกินอาหารแปรรูป สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ เครียด ฉายรังสี ติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย พยาธิ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง อ้วน ขาดการออกกำลังกาย ไม่กินผัก ผลไม้สด เพราะมะเร็งบางชนิดไม่มีอาการใดๆ มะเร็งจะเริ่มก่อตัวในร่างกายอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้ว มะเร็งบางชนิดอาจไม่มีความผิดปกติทางร่างกาย ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการตรวจคัดกรอง และการตรวจคัดกรองมะเร็งเป็นเรื่องของการตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ

โรคเหล่านี้สามารถรักษาได้ ปัจจุบันการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพมาก มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก ฯลฯ สามารถรักษาได้ทันท่วงทีในปัจจุบัน เพราะหากตรวจคัดกรองแล้วพบสิ่งผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ หวังว่าทุกคนจะตระหนักถึงการตรวจคัดกรองโรค โดยเฉพาะการตรวจสุขภาพประจำปี และใส่ใจในการดูแลสุขภาพเพื่อคืนความสมบูรณ์ของร่างกายและลดการเกิดโรคร้ายในอนาคต สำหรับผู้ชาย หากคุณเป็นผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบันหรือสูบบุหรี่โดยเฉลี่ยมากกว่า 20 ปี และสูบบุหรี่มากกว่า 1 ซองต่อวัน

มะเร็ง

คุณควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดแทนการเอกซเรย์ปอด เมื่ออายุเกิน 40 ปี นอกจากการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำแล้ว คุณควรไปพบแพทย์และตรวจแมมโมแกรมทุก 1-2 ปี ผลการตรวจคัดกรองที่เพิ่มขึ้น ทั้งชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า 50 ปีมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ แม้จะมีประวัติญาติสนิท แนะนำให้ตรวจมะเร็งลำไส้ การตรวจพบความผิดปกติของลำไส้ตั้งแต่เนิ่นๆ ใช้สำหรับมะเร็งท่อน้ำดี จัดเป็นมะเร็งที่ป้องกันและรักษาให้หายได้ หากได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่เนิ่นๆ ในผู้ป่วยที่ยังไม่มีอาการ

โดยพบว่ากลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีสูง ได้แก่ คนอีสานอายุ 40 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยที่มีประวัติบริโภคปลาน้ำจืดดิบหรือมีประวัติติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับควรตรวจอัลตราซาวนด์ตับและพบรอยโรคโดยเฉพาะบริเวณพังผืดรอบทางเดินน้ำดี ผู้ป่วยกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มเสี่ยงสูงที่จะเป็นมะเร็งท่อน้ำดี แพทย์และผู้ป่วยต้องเข้าใจและติดตามประชากรที่มีความเสี่ยงสูงการอัลตราซาวนด์ซ้ำทุก 6 เดือน มีโอกาสตรวจพบมะเร็งในระยะเริ่มต้น ครรภ์เป็นพิษภัยเงียบที่อาจคร่าชีวิตลูกน้อย

สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ ไม่มีอะไรดีไปกว่าการมีลูกน้อยอยู่ในครรภ์ และมันจะดีขึ้นและแข็งแรงขึ้นด้วย ไม่ใช่คุณแม่ทุกคนที่จะตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัย 100เปอร์เซ็นต์ แนะนำให้คุณแม่คนอื่นๆ ส่งเสริมปัญหาพัฒนาการที่อาจนำไปสู่ภาวะวิกฤตภาวะครรภ์เป็นพิษ ภาวะครรภ์เป็นพิษเป็นสิ่งที่ควรทำในช่วงที่คุณแม่มีความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่อง และผลที่ตามมา ภาวะโปรตีนในปัสสาวะ, ภาวะโปรตีนในปัสสาวะ ภาวะครรภ์เป็นพิษถาวรอย่างรุนแรง ภาวะครรภ์เป็นพิษรุนแรง แม้ว่าที่อื่นจะเป็นอันตรายอาจทำให้เลือดออกได้

ความไม่แน่นอนของการทำงานของไตหรือตับ ชัก หรืออาจทำให้มารดาและทารกในครรภ์เสียชีวิตได้ ห้ามใช้ในภาวะครรภ์เป็นพิษหลังจากอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ ส่วนใหญ่มักไม่มีผลข้างเคียง การรักษาภาวะครรภ์เป็นพิษหลังจากการระบุอาการของทารกในครรภ์ก็เป็นที่ยอมรับเช่นกัน แต่ในบางกรณีก็อาจถูกค้นพบได้ การตั้งครรภ์ต่ำกว่าการคลอดบุตร เมื่อทราบสาเหตุชัดเจนแล้วก็สามารถเกิดจากปฏิกิริยาที่ตามมาของมารดาได้เช่นกัน หากมารดาอายุเกิน 40 ปี ให้กำหนดอัตราภาษีที่ต้องชำระภายในโควตาก่อน ได้แก่ โรคประจำตัว

เช่น ความดันโลหิตสูง โรคไต เบาหวาน และโรคที่มีความสำคัญต่อภูมิคุ้มกัน เช่น SLE systemic lupus erythematosus และ กลุ่มอาการแอนติฟอสโฟไลปิด APS ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก โรคอ้วน ความจำเสื่อม IVF ICSI สงสัยโรคก่อนคลอด สงสัยความดันโลหิตสูง และสงสัยครรภ์เป็นพิษ ควรไปพบแพทย์ มองหาใบหน้าหรือมือหรือขาที่บวมมากขึ้นหาก อาการปวดหัวเป็นแบบถาวร นอกจากตาพร่ามัว มองไม่ชัด หรือมีจุดดำลอย อาการปวดคอหรือไหล่เล็กน้อยที่เป็นอยู่ชั่วขณะ มักจะเป็นจนถึงหลังตั้งครรภ์ได้ 20 สัปดาห์

ผลกระทบของภาวะครรภ์เป็นพิษต่อมารดาและมารดาในอนาคตที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษต้องเผชิญกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับกรณีและตัวอย่าง ผู้ป่วยมีปัญหาหัวใจวาย ภาวะเลือดออกในสมอง ความดันโลหิตสูงอาจเกิดจากภาวะที่ทำให้คุณเสี่ยงต่อ อาการชัก ภาวะครรภ์เป็นพิษ และกลุ่มอาการ HELLP หลายครั้งติดๆ กัน มีแม่ลูกหลายคู่รวบรวมทีละขั้นตอน อย่าลืมเพิ่มในแต่ละครั้ง ต้องชดเชยการคลอดก่อนกำหนด

การรับรู้ถึงการคลอดก่อนกำหนดทำให้เกิดภาวะครรภ์เป็นพิษแก่ผู้ที่คลอดก่อนกำหนดซึ่งยังคงจำได้ว่าเกิดจากอะไร เหตุการณ์นี้ถูกกล่าวถึงด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ โปรดจำไว้โปรดจำไว้อย่าให้ลืมในชีวิตนี้ หรือจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติตาม ภาวะครรภ์เป็นพิษทำให้รกลอกตัวก่อนกำหนดหรือหยุดทำงานกะทันหัน การอยู่คนเดียวไม่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งอาจนำไปสู่วิธีปกติหรือมีปัญหาในการป้องกันภาวะครรภ์เป็นพิษ มองหาปัจจัยเสี่ยงสำหรับสถานการณ์ที่น่าสงสัยและไม่แน่นอน

การดูแลทางการแพทย์ที่เป็นไปตามมาตรฐานปกติยังคงปกติ สภาวะทางการแพทย์บางอย่างที่รักษาได้อาจยังคงก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อไป การรักษาภาวะครรภ์เป็นพิษขึ้นอยู่กับสุขภาพและความต้องการของมารดาและทารกในระหว่างคลอด ครบกำหนดคลอดหรืออายุครรภ์ที่ห้ามปัญหานี้ ครั้งสุดท้ายที่แพทย์ให้ยาลดความดันโลหิตแก่คุณ ยากันชักที่ใช้ในการเตรียมคลอดหรือในหญิงตั้งครรภ์กำลังได้รับการตรวจคัดกรองเพื่อประเมินความเสี่ยงของปัจจัยการเจริญเติบโตของรก PIGF โดยพิจารณาว่าสารนั้นเป็นพิษหรือไม่

การประเมินเทียบกับมาตรฐานการตั้งครรภ์ MAP ความดันโลหิต การวัดความดันโลหิตเฉลี่ย การไหลเวียนของเลือดที่เลี้ยงมดลูก คำแนะนำ Doppler หลอดเลือดแดงมดลูก สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 11 สัปดาห์ที่ไม่ทราบภาวะครรภ์เป็นพิษ จำเป็นต้องได้รับการป้องกันและเป็นไปได้ก่อนที่จะเริ่มมีอาการ ทำให้การรักษาบางอย่างเป็นไปได้ที่สามารถช่วยทั้งการตั้งครรภ์และชีวิตได้

นานาสาระ: เด็ก อธิบายและให้ความรู้เกี่ยวกับเคล็ดลับการเล่นสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

บทความล่าสุด